Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1590/UBND-KT
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuấtkinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Văn bản khác
Công văn
02/06/2020
02/06/2020
Số hiệu Trích yếu