Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

509/QĐ-UBND
Công nhận quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
02/06/2020
02/06/2020
Số hiệu Trích yếu