Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

510/QĐ-UBND
Ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên ...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
02/06/2020
02/06/2020
Số hiệu Trích yếu