Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

502/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
01/06/2020
01/06/2020
Số hiệu Trích yếu