Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

535/STNMT-CNTT
V/v Khai báo mã định danh của ngành Tài nguyên và Môi trường vào hệ thống gửi nhận văn bản điện tử
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Công văn
29/05/2020
29/05/2020
Số hiệu Trích yếu