Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

529/STNMT-QLĐĐ
V/v kiểm tra hiện trạng, rà soát tình hình cấp Giấy chứng nhận đối với toàn bộ khu đất giao cho gia đình quân nhân tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
28/05/2020
28/05/2020
Số hiệu Trích yếu