Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1183/QĐ-BTNMT
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khítượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Quyết định
27/05/2020
27/05/2020
Số hiệu Trích yếu