Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

482/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất xây dựng nhà bán hàng và giới thiệu sản phẩm của Công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên tại địa bàn phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
26/05/2020
26/05/2020
Số hiệu Trích yếu