Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

481/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2 thuê đất để thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 tại địa bàn các xã: Mùn Chung, Mường Mùn, Nà Tòng, huyện Tuần Giáo; xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (đợt 2)
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
26/05/2020
26/05/2020
Số hiệu Trích yếu