Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

521/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v tham gia Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Dự án 513 (Điều chỉnh) theo Nghị Quyết số 815/NQ-UBTVQH 14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (lần 2).
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
26/05/2020
26/05/2020
Số hiệu Trích yếu