Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

101/TTr-STNMT
Đề nghị ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
22/05/2020
22/05/2020
Số hiệu Trích yếu