Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1471/UBND-KTN
Kiểm tra hiện trạng, rà soát tình hình cấp Giấy chứng nhận đối với toàn bộ khu đất giao cho gia đình quân nhân tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. phúc đáp Công văn số 127/2020/CV-TA ngày 09/4/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
25/05/2020
25/05/2020
Số hiệu Trích yếu