Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

137/TTr-STNMT
Thu hồi đất của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp tỉnh Lai Châu tại địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; giao UBND thành phố Điện Biên Phủ quản lý theo quy hoạch
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
22/05/2020
22/05/2020
Số hiệu Trích yếu