Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

512/STNMT-MT
V/v thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường và lập Hồ sơ chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm đối với bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
22/05/2020
22/05/2020
Số hiệu Trích yếu