Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

60/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra tình hình tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe tĩnh, thành phố Điện Biên Phủ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 196/UBND-TH ngày 21/01/2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
10/04/2020
10/04/2020
Số hiệu Trích yếu