Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

62/BC-STNMT
Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
10/04/2020
10/04/2020
Số hiệu Trích yếu