Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

68/QĐ-STNMT
V/v phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu: Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh ĐB năm 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
15/04/2020
15/04/2020
Số hiệu Trích yếu