Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

283/STNMT-QLĐĐ
V/v đề nghị tham gia ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất dọc Quốc lộ 279 khu vực C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
25/03/2020
25/03/2020
Số hiệu Trích yếu