Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

54/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất và giao đất cho Sở tài nguyên và Môi trường để thực hiện dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở, P him Lam TPĐBP tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/03/2020
16/03/2020
Số hiệu Trích yếu