Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

151/QĐ-UBND
Phê duyệt bước giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để giao đất, cho thuê đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
19/02/2020
19/02/2020
Số hiệu Trích yếu