Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

39/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá đối với khu đất thuê của Công ty TNHH xuất nhập khẩu...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
19/02/2020
19/02/2020
Số hiệu Trích yếu