Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

135/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
14/02/2020
14/02/2020
Số hiệu Trích yếu