Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

346/UBND-TH
đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đền bù cho các hộ dân ảnh hưởng khi triển khai dự án Nâng cấp đường vào Mường Phăng.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
15/02/2020
15/02/2020
Số hiệu Trích yếu