Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

327/KH-UBND
Kế hoạch tiếp nhận, phân loại, cách ly y tế đối với công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
13/02/2020
13/02/2020
Số hiệu Trích yếu