Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

97/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mở rộng trạm cấp nước Nhà máy ước thành phố Điện Biên Phủ công suất 20.000m3 ngày đêm
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
14/02/2020
14/02/2020
Số hiệu Trích yếu