Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

130/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân khi giao đất Tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá tại điểm Tái định cư số 3, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
12/02/2020
12/02/2020
Số hiệu Trích yếu