Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

33/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Đường giao thông đến khu định cư Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
12/02/2020
12/02/2020
Số hiệu Trích yếu