Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

34/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng dự án: Xây dựng trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại tổ dân phố 2, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
12/02/2020
12/02/2020
Số hiệu Trích yếu