Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

35/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Điện Biên tại phường Nam Thanh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
12/02/2020
12/02/2020
Số hiệu Trích yếu