Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

82/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án XD điểm TĐC số III dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không ĐB (Bổ sung hạng mục điểm TĐC C23 mở rộng, P Thanh Trường TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
11/02/2020
11/02/2020
Số hiệu Trích yếu