Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

32/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với thửa đất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Điện Biên tại địa bàn phường Mường Thanh, TP. ĐBP, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
10/02/2020
10/02/2020
Số hiệu Trích yếu