Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

30/QĐ-STNMT
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị phát sóng chuyên mục tài nguyên và môi trường trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh ĐB năm 2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
03/02/2020
03/02/2020
Số hiệu Trích yếu