Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

61/STNMT-QLĐĐ
Đề nghị rà soát các quyết định, quy định hướng dẫn để triển khai thực hiện luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
04/02/2020
04/02/2020
Số hiệu Trích yếu