Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

26/TTr-STNMT
V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: san ủi mặt bằng sự án bố trí ổn định dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quyết đặc biệt khó khăn các bản Suối Lư I, II, III
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/02/2020
05/02/2020
Số hiệu Trích yếu