Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

270/BTNMT-TCQLĐĐ
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
16/01/2020
16/01/2020
Số hiệu Trích yếu