Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

16/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án: Xây dựng trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại tổ dân phố dân 2, phường Him LAm, thành phố ĐIện Biên Phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
16/01/2020
16/01/2020
Số hiệu Trích yếu