Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

17/TTr-STNMT
Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình giao thông để đầu tư xây dựng công trình: ĐƯờng Na Sang (Km146+ 200/(QL.12)- TRung tâm xã Huổi Mí - Nậm Mức....
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
16/01/2020
16/01/2020
Số hiệu Trích yếu