Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

38/STNMT-QLĐ Đ
Về việc thống nhất nội dung tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Công vân số 1798/UBND -VP ngày 18/12/2019.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
16/01/2020
16/01/2020
Số hiệu Trích yếu