Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

40/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của dự án: Trung tâm dịch vụ văn hóa và công viên cây xanh phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
16/01/2020
16/01/2020
Số hiệu Trích yếu