Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

21/STNMT-BĐKH&VT
V/v đề xuất nội dung, nhiệm vụ thuộc đề án tăng cường năng lực quản lý viễn thám theo quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 1/2/2019 của TTCP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
09/01/2020
09/01/2020
Số hiệu Trích yếu