Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

46/2019/QĐ-UBND
Quyết định ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
25/12/2019
25/12/2019
Số hiệu Trích yếu