Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

8/QĐ-UBND
thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Trang và cho phép Công ty xăng dầu Điện Biên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng xăng dầu tại địa bàn xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
03/01/2020
03/01/2020
Số hiệu Trích yếu