Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

7/QĐ-UBND
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để giao đất, cho thuê đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
03/01/2020
03/01/2020
Số hiệu Trích yếu