Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

11/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v thống nhất ký xác nhận mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ và các hộ gia đình cá nhân
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
06/01/2020
06/01/2020
Số hiệu Trích yếu