Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

7/QĐ-STNMT
Thành lập tổ công tác thực hiện KH số 87-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
06/01/2020
06/01/2020
Số hiệu Trích yếu