Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1360/QĐ-UBND
Quyết định ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
31/12/2019
31/12/2019
Số hiệu Trích yếu