Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

388/TTr-STNMT
Về việc giao đất cho Sở Giáo dục vào đào tạo tỉnh Điện Biên để xây dựng công trình: Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Nhừ tại địa bàn xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
25/12/2019
25/12/2019
Số hiệu Trích yếu