Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

384/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án XD mở rộng trạm cấp nước nhà máy nước TPĐBP công suốt 20.000m/ngày dêm
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/12/2019
24/12/2019
Số hiệu Trích yếu