Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

385/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Trung Kiên Điện Biên tại địa bàn xã xã: Si Pa Phìn và Phìn Hồ tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/12/2019
24/12/2019
Số hiệu Trích yếu