Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

386/TTr-STNMT
V/v thu hồi đất của công ty CP TMDL và DL tổng hợp Đb tại địa bàn xã Tả Phìn huyện Tủa Chùa tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/12/2019
24/12/2019
Số hiệu Trích yếu